Aday Meslek Mensubu Kimlik Kartı

Aday Meslek Mensubu Kimlik Kartı

TÜRMOB tarafından yürütülen TÜRMOBKart projesinde gerekli teknik çalışmalar tamamlanmış olup, meslek mensuplarımızın ve aday meslek mensuplarımızın kimlik belgeleri değiştirilecektir. Kimlik belgelerinin herhangi bir yanlışlığa mahal vermeden basılabilmesi için, bu belge üzerinde yer alacak bilgilerin güncel olması büyük önem taşımaktadır.

 

Bu kapsamda, kartlar basılmadan evvel meslek mensuplarımızca ve aday meslek mensuplarımızca e-Birlik ve TEOS sistemleri üzerinden bilgi ve fotoğraf güncellemesi yapılması gerekmektedir. 01/01/2018 tarihine kadar bilgilerini güncellemeyen meslek mensuplarının ve aday meslek mensuplarının kimlik belgeleri, Birliğimizde mevcut bilgiler ve fotoğraflar esas alınarak basılacaktır.

 

Kimlik belgeleri bir sefere mahsus Birlik tarafından ücretsiz değiştirilecektir. Basılan kartta yer alan bilgilerin hatalı, yanlış veya eksik olduğu durumlarda, yeni kart ücret karşılığı basılacaktırTÜRMOBKart kapsamında yapılacak olan “Aday Meslek Mensupları Kimlik Kartları”nın aşağıdaki hususlar çerçevesinde yapılacaktır;

 

* YMM ve SMMM Oda Başkanlıklarına Gönderilen Yazı... lütfen tıklayınız...>>>

Aday Meslek Mensubu Kimlik Kartı Başvuru Yardım Kılavuzu”... lütfen tıklayınız...>>>

Biyometrik Fotoğraf Kullanım Kılavuzu”... lütfen tıklayınız...>>>

 

a. Kart tasarımı

 

 

b. Kart verilmesi ve geri çağrılması,

 • Staja Giriş Sınavı’na katılarak başarılı olan ve staja fiilen başlamış olan aday meslek mensupları kart almak üzere başvuru yapabileceklerdir.
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı’nı kazanan adaylar Ruhsat tesliminde kartlarını üyesi oldukları Oda’ya teslim edeceklerdir.
 • Stajın iptal edilmesi halinde kart, iptal kararını tesis eden Oda tarafından geri çağrılacaktır.

 

c. Ücretlendirme,

 • Fiilen staj yapmakta olan aday meslek mensupları bir kereye mahsus olmak üzere ücretsiz başvuru yapabileceklerdir.
 • Eylül.2017 döneminden itibaren staj yapmaya başlayacak olan adaylar TÜRMOBKart için belirlenmiş ücreti ödeyerek başvuru yapabileceklerdir.
 • Yenileme ücretli olacaktır. 

 

d. Başvuru sistemi,

 

e. Eylül.2017 döneminden itibaren staja başlayacak olan adayların başvuruları,

 • Eylül.2017 döneminden itibaren staja başlayacak olan adayların kart almaları zorunludur.

 

f. Kartların aday meslek mensuplarına teslimi,

 • Kartlar aday meslek mensuplarına Oda’lar tarafından imza karşılığı teslim edilecektir.

 

g. Sık Sorulan Sorular,

 • Aday Meslek Mensubu Kartı almak zorunlu mu?:  Zorunludur ancak kartlar bir defaya mahsus ücretsiz olarak basılacak. 
 • Staj süresi az kalan stajyerlerin kart alması zorunlu mu? SMMM olunca Kart yenileme ücreti olacak mı?: Zorunludur ancak kartlar bir defaya mahsus ücretsiz olarak basılacak. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı’nı kazanan adaylar Ruhsat tesliminde kartlarını üyesi oldukları Oda’ya teslim edeceklerdir ve kart yenileme ücreti ödeyerek kart alabilecekler.
 • Kartlar ne zaman teslim edilecek: Kart başvuruları 1.1.2018 tarihine kadar alınacak. 1.1.2018 tarihinden sonra kart basımı yapılarak odalara gönderilecek ve Oda’lar tarafından imza karşılığı teslim edilecektir.
 • Kartlar nerelerde kullanılacak, avantajları nelerdir? : Kartların kullanım alanı için detaylı bilgi için tıklayınız.