Yıllık İşletme Cetvellerinin Verilmesi


Değerli Meslektaşımız,
 

Bilindiği üzere; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5. maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin  her yıl 1 Ocak - 30 Nisan  tarihleri arasında bir önceki yıla ait işletme cetvellerini eksiksiz doldurarak bağlı bulundukları ilin Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin yıllık işletme cetvellerini Sanayi Sicil Bilgi Sistemini (https://sanayisicil.sanayi.gov.trkullanarak  (işletme cetveli bilgilerini internet ortamında yasal süresi içinde giriş yaparak) göndermeyen sanayi işletmelerine 6948 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince uygulanacak idari para cezası 914.-TL. dır.

Yıllık işletme cetveli bilgi girişlerinde sorun yaşanmaması için (Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde oluşabilecek yığılmalar nedeniyle) işlemlerin son güne bırakılmamasında yarar bulunmaktadır.

Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin cezalı işlemle karşılaşmamaları için 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin yıllık işletme cetvelini en geç 30 Nisan 2017 saat 2400’e kadar vermeleri gerektiğini hatırlatır, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 

Saygılarımla,


SEYDİ GÜLSOY

OSMMMO Başkanı